Visaugstākās uzticamības vērtējums
Mēs palīdzam kopš 2004. gada
Speciālisti Bavārijā
Autentificēti klienti
Skype intervijas iespēja Novinka

BUJ

1. Kādām jābūt darba kandidātes valodu zināšanām, lai tā varētu strādāt SUNSET24?
Kādām jābūt darba kandidātes valodu zināšanām, lai tā varētu strādāt SUNSET24?

Aģentūra SUNSET24 nodarbina apteksnes un aprūpētājus, kam ir vācu valodas zināšanas vismaz sarunvalodas līmenī. Daži klienti akceptē apteksnes ar vidējām vācu valodas zināšanām. Šādu klientu ir mazāk, tāpēc darba piedāvājuma gaidīšanas laiks var būt ilgāks. 

Vācu valodas pamatzināšanas diemžēl mūsu klientiem ir nepietiekamas. Šādiem kandidātiem mēs iesakām papildus apgūt vācu valodu. Kad Jūs jutīsiet, ka Jūsu vācu valodas zināšanas ir uzlabojušās, jebkurā laikā tās no jauna pārbaudīsim.

2. Vai aprūpes kurss ir obligāts?
Vai aprūpes kurss ir obligāts?

Nē, aprūpes kursa apgūšanu mēs neizvirzām kā nosacījumu. Mēs Jums atradīsim darbu arī bez sertifikātu par aprūpes kursa apgūšanu, ja Jums būs aprūpes pieredze, kuru varēsiet pierādīt ar atsauksmēm no iepriekšējās ģimenes. 

Ja esat izgājusi aprūpes kursu, neaizmirstiet mums atsūtīt savu sertifikātu. Šāds sertifikāts un iepriekšējo ģimeņu sniegtas atsauksmes Jums ir liela priekšrocība salīdzinājumā ar citiem kandidātiem, turklāt tas paātrina piemērotas ģimenes meklēšanu. 

3. Vai šis darbs ir legāls?
Vai šis darbs ir legāls?

Jā. Visas mūsu apteksnes ir nodarbinātas sabiedrībā SUNSET24 un tiek nosūtītas darbā uz Vāciju spēkā esošās Eiropas likumdošanas izpratnē. Dokuments, kas apstiprina mūsu aptekšņu uzturēšanās likumību, ir Eiropas veidlapa A1 (E101). Šo veidlapu izsniedz Sociālās apdrošināšanas sabiedrība pēc darba devēja pieprasījuma. Papildu informāciju par veidlapu A1 atradīsiet Sociālās apdrošināšanas sabiedrības vietnē.

4. Kāda ir nodarbinātības forma sabiedrībā SUNSET24?
Kāda ir nodarbinātības forma sabiedrībā SUNSET24?

Ar sabiedrību SUNSET24 tiek noslēgts darba līgums vai līgums par konkrēta darba veikšanu ar nosacījumu, ka Jūs tiksiet nosūtīta darbā uz ārzemēm. Mēs kā Jūsu darba devējs maksājam par Jums veselības apdrošināšanu un visus likumā noteiktos atvilkumus Sociālās apdrošināšanas sabiedrībai un veselības apdrošināšanas sabiedrībai, turklāt mēs par Jums, protams, maksājam arī nodokļus.

5. Bet SUNSET24 ir Slovākijas firma. Vai es būšu apdrošināta arī Vācijā?
Bet SUNSET24 ir Slovākijas firma. Vai es būšu apdrošināta arī Vācijā?

Protams. No SUNSET24 Jūs saņemsiet Eiropas veselības apdrošināšanas karti, kas Jums ļaus saņemt veselības aprūpi visās ES dalībvalstīs.

6. Un kas notiek ar apdrošināšanu un pensiju?
Un kas notiek ar apdrošināšanu un pensiju?

Strādājot SUNSET24, mēs par Jums maksājam visas likumā noteiktās apdrošināšanas, tostarp arī pensijas apdrošināšanu. Laiks, ko Jūs nostrādāsiet SUNSET24 Jums tiks ieskaitīts darba stāžā. Izbeidzot darba attiecības, Jūs no mums automātiski saņemsiet dokumentu, kurā būs apstiprināts darba attiecību ilgums.

7. Vai SUNSET24 iekasē maksu par starpniecības pakalpojumiem?
Vai SUNSET24 iekasē maksu par starpniecības pakalpojumiem?

Nekādā gadījumā! Mēs neiekasējam nekādu starpniecības maksu! Vienīgie Jūsu izdevumi ir vienreizējs, neatmaksājams administratīvais maksājums 40 € apmērā, kas kalpo ar reģistrēšanas procesu saistīto izdevumu segšanai. Šo maksājumu mēs ieturēsim no Jūsu pirmās algas.

8. Kāda ir apteksnes alga par nostrādātu periodu Jūsu aģentūrā?
Kāda ir apteksnes alga par nostrādātu periodu Jūsu aģentūrā?

Jūsu algas apmērs ir atkarīgs no Jūsu pieredzes aprūpes darbā, no valodas zināšanām un, protams, arī no darba sarežģītības un aprūpētās personas veselības stāvokļa.

Parasti algas apmērs tiek norādīts kā bruto summa. Lai mēs izvairītos no pārpratumiem, uzsākot darbu, mēs vienmēr norādām orientējošo Jūsu neto, t.i., "tīrās" mēnešalgas apmēru.

Apteksnes tīrās algas apmērs par nostrādātu trīs mēnešu periodu ar ļoti labām vācu valodas zināšanām atbilstoši pacienta stāvoklim svārstās no 3 450 – 3 900 €.

Apteksnes tīrās algas apmērs par nostrādātu trīs mēnešu periodu ar labām vācu valodas zināšanām atbilstoši pacienta stāvoklim svārstās no 3 000 – 3 600 €.

Ja Jūsu  vācu valodas zināšanu līmenis ir vidējs, Jūsu tīrās algas apmērs par trīs mēnešu periodu būs aptuveni 2 550 - 3 000 €.

Medicīnas māsām ir speciālas algas likmes, ņemot vērā to augstāko kvalifikāciju.

MŪSU PADOMS: Ja salīdzināsiet mūsu darba piedāvājumus ar citu darba devēju piedāvājumiem, vienmēr vaicājiet par tīrās algas apmēru>, lai Jūs, saņemot algu, nebūtu vīlusies. Daudzas aģentūras norāda Jūsu mēnešalgas bruto apmēru, kas pirmajā mirklī izskatās augstāks, taču, to pārrēķinot, atklāsiet, ka tīrās algas apmērs ir krietni zemāks. Tāpēc salīdzinot, salīdziniet salīdzināmo un neaizmirstiet, ka mēs neiekasējam nekādus maksājumu par starpniecības pakalpojumiem.

9. No kā un kad es saņemšu algu?

Parakstot darba līgumu, Jūs kļūstat par mūsu darbinieku, un tādēļ algu Jums maksā Jūsu darba devējs, proti, sabiedrība SUNSET24  Sabiedrības SUNSET24 darba algas izmaksas termiņš ir katra nākamā mēneša 20. datums, un tas ir vienāds visiem darbiniekiem. 

Uzskatāmībai norādām šādu piemēru: ja Jūs dodaties uz Vāciju 01.08. un strādājat līdz 20.09., Jūsu alga par augustu, t.i., par laika posmu no 01.08.-31.08., Jūsu bankas kontā tiks ieskaitīta vēlākais 20.09., savukārt Jūsu alga par septembri, t.i., par laika posmu no 01.09.-20.09., Jūsu bankas kontā tiks ieskaitīta vēlākais 20.10.

10. Kas apmaksā ceļošanas izdevumus?

Ceļa izdevumus Jums apmaksā Jūsu darba devējs, t.i., SUNSET24 pilnā apmērā. 

11. Cik ilgi ir darba periodi Jūsu aģentūrā?

Darba perioda standarta ilgums ir 2 - 3 mēneši, un šādus periodus pieprasa vairums mūsu klientu. Ja esat gatava uzturēties ārzemes 2 - 3 mēnešus, Jums ir iespēja izvēlēties no lielāka skaita piedāvājumu.    

Ja jebkādu iemeslu dēļ Jūs nevarat doties uz ārzemēm uz tik ilgu laiku, SUNSET24 ir risinājums arī Jums. Mums ir klienti, kuriem ir iespējams strādāt īsāku laika periodus, kas ilgst 4 - 6 nedēļas. Te gan ir jārēķinās ar to, ka šādu darba piedāvājumu ir mazāk.

12. Kas man jāizdara, lai es tiktu nodarbināta SUNSET24?

Pēc reģistrēšanās mūsu tīmekļa vietnē ar Jums sazināsies mūsu Rekrutēšanas nodaļas darbinieks. Pēc Jūsu valodas zināšanu pārbaudes, viņš Jums nosūtīs reģistrēšanās profilu aizpildīšanai, pievienojot nepieciešamās instrukcijas. Tikko kā Jūs mums atsūtīsiet aizpildītu reģistrēšanas profilu ar fotogrāfiju, mēs Jūs uzrunāsim ar darba piedāvājumu.