Visaugstākās uzticamības vērtējums
Mēs palīdzam kopš 2004. gada
Speciālisti Bavārijā
Autentificēti klienti
Skype intervijas iespēja Novinka

Latvija

Telefona numurs: +421 2 6829 9999

E-pasts: info@sunset24.lv

Es piekrītu personas datu apstrādei un glabāšanai, ko nodrošina SUNSET MSH Ltd, aizpildot elektronisko veidlapu, kā arī citus pielikumus saistībā ar darba meklēšanas organizatoriskās vienības sastāvdaļu un Sunset Blvd GmbH. Es nododu perosniskos daturs SUNSET MSH Ltd un Sunset Blvd Gmbh darba meklēšanas nolūkos. Es apliecinu ka sniegtā informācija ir patiesa. Piekrišanas derīguma termiņš ir 5 gadi no pēdējā darba piedāvājuma nosūtīšanas dienas. Piekrišanu jebkurā laikā var atsaukt rakstveidā uz uzņēmuma adresi, personīgi uzņēmuma filiālēs vai pa e-pastu info@sunset24.eu. Piekrišanas atsaukšana neietekmē personas datu apstrādes likumību, pamatojoties uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas. Saziņa, informācija, procedūras datu subjekta tiesību izmantošanai saskaņā ar 13., 14., 15. līdz 22. pantu, 34. pantu. EP un ES regulas 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un datu brīvu apriti ir publicēti www.sunset24.eu sadaļā par personas datu aizsardzību.

Contacts